Фирма „ЕС ВИ КО БЪЛГАРИЯ” ЕООД притежава разрешително от ГДПБЗН на МВР (№ 416/12.02.2014 г.) за осъществяване на следните дейности по чл.91е, ал.2, т.1-4 от ЗМВР:поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове на територията на Република България.

„ЕС ВИ КО БЪЛГАРИЯ” ЕООД предлага:

  • Гаранционно и следпродажбено сервизно обслужване.
  • Сертифицирани резервни части и консумативи.
  • Екип от висококвалифицирани сервизни техници с познания в областа на пневматиката, механиката и слаботоковата електроника.
  • Сервизни автомобили, отлично оборудвани с всички необходими професионални инструменти за бърза реакция във всяка точка на страната.
  • Реагиране при извънредни ситуации в рамките на 24 часа за територията на страната.
  • Консултация и съдействие при извънредни ситуации по телефона всеки ден от 9.00 ч. до 18.00 ч.
  • Възможност за абонаментно обслужване и сервизиране на обекти.
  • Обучение на персонала, издаване на необходимата документация във връзка с изискванията на НАРЕДБА №8121з-647 на МВР за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ДВ., бр.89 от 2014г.).