Димните завеси служат за разделяне на помещенията на отделни сектори /димни резервоари/. Те предотвратяват преминаването на димните газове и продуктите на горене от един димен учасък в друг. Целта е ограничаване на разпространението на дима в сградите, подобряване на ефективността на димоотвеждането и обезопасяване на евакуационните пътища. Димните завеси, които предлагаме са сертифицирани по стандарта EN 12 101- 1. Те могат да бъдат статични или активни в зависимост от конкретното проектно задание.

  • Статичната димна завеса се фиксира към покривната конструкция на определена височина в зависимост от изискванията на димоотвеждащата система. Предимството при този тип системи е малкото тегло и лесното преминаване на тръбни или кабелни инсталации през тях.
  • Активната димна завеса се активира при настъпване на събитие, при което се спуска в работно положение. Тя се намира в своя корпус, когато е в режим на готовност. Нейното предимство е, че не пречи на директната видимост и осигурява по-добър естетичен вид на интериора в сградите.