Souchier logo

Компанията Souchier S.A. е създадена като семейна компания през 1930 г. Днес Souchier предлага на пазара пълна гама от системи за противодимна и ежедневна вентилация за покрив и фасада, както и системи за контрол. Всички те са сертифицирани по действащите в момента Европейски стандарти EN12101-2. Постиженията на компанията в областта на енергийната ефективност и иновациите я правят лидер на пазара. Нейни специалисти участват в разработката на еропейските стандарти по част димо- и топлоотвеждане.

 http://www.souchier.fr/